Make your own free website on Tripod.com

627   Network Marketing ، تجارت قرن 21، حمید هراثی

سه شنبه دهم آبان 1384

**************************************************

با ظهور اينترنت طي 6 دهه اخير در كشور آمريكا كه با اهداف نظامي و امنيتي شكل گرفت، كمتر كسي انتظار حضور آن را در تمامي عرصههاي زندگي بشر امروز داشت، ولي امروزه شاهد هستيم كه علم شبكه و فناوري اطلاعات تمامي مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي و اقتصادي را در نورديده و به عنوان ابزار توسعه جوامع محسوب ميشود.


از دو دهه گذشته اينترنت باعث تغيير در تعريف مباحث اقتصادي شده است و كشورهاي توسعه يافته توسعه اقتصادي خود را مديون اين دستاورد مهم هستند و امروزه از اينترنت به عنوان هشتمين عجايب جهان و اولين عنصر توسعه ياد ميشود.


درحال حاضر اقتصاد مهمترين رويكرد اينترنت است و تعاريف جديدي همچون بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك و در سطح كلانتر دولت الكترونيك را مطرح ميكند.


در سايه اين تحولات و پس از انقلاب اطلاعاتي كه ازهمه انقلابهاي ايدئولوژيكي و صنعتي همه گيرتر و دامنه تأثير آن تمامي 5 قاره را در بر گرفته، مباحثي جديد در حوزههاي سياست و اجتماع و فرهنگ و اقتصاد مطرح شده است.


به طور مثال ديپلماسي ديجيتال ابراز برتر و كارآمدتر حوزه سياست است، اينترنت سفير فرهنگي كشورهاست و تجارت الكترونيك بستر تعامل اقتصادي با دنيا است.


دهكده جهاني در واقع مصتاق بسيار بزرگ دهكدهاي است كه هر كس به فراخور توانمندي و تخصص خود محصولي را توليد و تبادل ميكند تا از ساير محصولات دهكده نياز خود را مرتفع كند. لذا در اين دهكده جهاني کشوری كه فاقد كالا يا تكنولوژي استراتژيك باشد، كمتر مورد توجه قرار ميگيرد و صرفاً از آن به عنوان يك بازار هدف ياد ميكنند.


متأسفانه كشور ما نيز حكم كسي را دارد كه در دهكده جهاني بيشتر مصرف كننده خوبي است تا توليد كننده قابلي. به همين علت گاهاً شاهد تقابل دولت با اين اقتصادجهان محور هستيم در صورتي كه اتخاذ سياست تعامل با اين جريان اقتصادي جهاني به سبب حذف مرزها و سدهاي توسعه اقتصادي ,كشور و واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي را ملزم به بازنگري در عملكرد خود ميكند و براي حفظ بقا در صحنه رقابت جهاني به بهبود كيفيت غيرقابل رقابت و يا قيمت غير قابل رقابت مجبور ميسازد كه البته كشور ما به سبب بهرهمندي از منابع معدني و نفتي فراوان و پتانسيل موارد ذكر شده را در صورت احساس جبر، دارد.
در حال حاضر عدم عضويت كشور در WTO يا سازمان تجارت جهاني باعث شده تا ايران در مبادلات كلان اقتصادي دنيا در حاشيه قرار گيرد و صرفاً يك تأثيرپذير باشد تا تأثيرگذار. البته امروزه لزوم تأمين زير ساختهاي مورد نياز در سازمان WTO از قبيل تبيين بستر حقوقي و سخت افزاري و فرهنگي تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك و سرمايهگذاري براي توسعه IT در كشور از سوي دولت و ملت ما احساس شده تا ايران نيز بتواند در متن برنامههاي كلان اقتصادي، كاراكتري فعال و فاعل باشد. البته گفتني است عضويت در WTO پيش نيازهاي سياسي هم دارد كه موضوع بحث نيست.


يكي از گرايشهاي تجارت الكترونيك كه به واسطه كسب توفيق فراوان در بازاريابي و فعاليت اقتصادي در سطح بين الملل رشد چشم گیری در دهه اخير داشته Network Marketing است.


بازاريابي شبكهاي يا همان Network Marketing تغييرات شگرفي را در نظام عرضه و تقاضا به وجود آورده است چرا كه اين سيستم توانسته با حذف واسطه از صحنه تبادل كالا، ارتباطي مستقيم و دو سويه با مصرف كننده ايجاد كند كه در نهايت پيامد آن حذف هزينههاي دلالگري و واسطهگري و كاهش قيمت و افزايش توان و قدرت خريداست. پيامد Network جنبه عملي همان جمله سود كم و فروش زياد است كه در نهايت موجب رضايت توليد كننده و مصرف كننده خواهد شد.


بازاريابي شبكهاي سيستمي جوان ولي پرطرفدار در كشور ماست كه از بدو ظهور در ايران با چالشها و فراز و نشيبهاي فراواني مواجه بوده است، ولي آنچه مسلم است، همانند ساير رويكردهاي IT در قرن 21 پذيرفتن آن به عنوان يك ابزار كارآمد تجاري اجتناب ناپذير است.


در كشور ما سياستهاي دو گانه سبب نگراني اعضاي اين Networkها از قبيل Gold cueist شده، اما تجربه 7 ساله گلد كوئيست حاكي از آن دارد كه با اين جريان جهاني همانند ماهواره و اينترنت نميتوان مقابله كرد.


البته Network درايران به سبب نقدينگي زياد بين مردم و نبود يك سرمايهگذاري مطمئن و سودآور، طرفداران زيادي دارد. به همين علت هم شركت های Network كشورهاي خاورميانه و آسياي جنوب شرقي و ايران را به عنوان بازار هدف اصلي خود در نظر گرفته اند.


سودآوري بازاريابي شبكهاي كه بر اساس تبليغات سينه به سينه است، از چند جهت قابل بررسي است.

بعضي از كارشناسان از Network به عنوان يك تجارت غير مولد ياد ميكنند كه در آن تنها سرمايه رد و بدل ميشود. بعضي ديگر Network را بستر ايجاد يك سرمايه مناسب براي اشتغال زايي و توليد ميدانند، ولي مطلبي كه مشخص است، اين است كه هر كس به فراخور سياستها و علايق خود ميتوانداز سرمايه حاصل از اين نوع تجرات استفاده كند به گونهاي كه بعضي از آن به عنوان كليدي براي رسيدن به اقلام مورد علاقهشان از قبيل خوردو و مسكن استفاده ميكنند و بعضي ديگر توسط درآمد كلان Network دست به تجارت و يا تأسيس شركت و توليد ميزنند. به طور كلي تجربه نشان ميدهد افراد داراي تخصص از آن به عنوان سرمايهاي براي فعاليت در حوزه مورد علاقه خود استفاده ميكنند.


به طور كلي ميتوان گفت اين نوع تجارت رودخانه پرفشاري است كه هردولتي تنها چند صباحي ميتواند خلاف جهت جريان آن حركت كند و در نهايت همانند ساير جريانهاي سياسي و اقتصادي قرن 21 بايد آن را پذيرفت.

 

منبع : خبرنامه گويا

با تشكر از اميدك عزيز