Make your own free website on Tripod.com

628   بازار يابي شبکه اي در گفت و گو با نايب رييس کميسيون صنايع

سه شنبه دهم آبان 1384

**************************************************

بازار يابي شبکه اي در گفت و گو با نايب رييس کميسيون صنايع:

پديده گلدکوئيست و مجازات "تا اعدام"

بابک مهديزاده

اخيرا طرحي در مجلس تصويب و طي آن فعاليت شرکت گلدکوئيست و شرکت هاي مشابه غيرقانوني اعلام شد. بر اساس اين طرح براي مجرمين، مجازاتي از چند ماه تا اعدام در نظر گرفته شده است. رمضانعلي صادق زاده نماينده مردم رشت و نايب رييس کميسيون صنايع نيز يکي از پيشنهاد دهندگان و امضاکنندگان اين طرح بود. در خصوص حساسيت هاي ايجاد شده و نوع فعاليت هاي اين شرکت ها با وي گفت و گو کرديم.

دليل اينکه مجلس به فعاليت شرکت هايي مثل گلدکوئيست حساس شد چه بود؟
نمايندگان نامه اي را امضا کردند و تحويل هيات رئيسه دادند که گلدکوئيست و شرکت هاي مشابه که داراي فعاليت هاي محسوس هستند و فعاليتشان باعث مي شود ارز زيادي از کشور خارج شود و فعاليت اقتصادي مولدي هم صورت نگيرد ممنوع شوند. به همين دليل اين طرح باتوجه به اينکه کميسيون اصلي اش کميسيون حقوقي و قضايي و بحث جرم و جرايم بود با طرح يک فوريت به کميسيون قضايي ارجاع شد و بعد هم به صحن علني آمد و تصويب شد.

آن هايي که در گلدکوئيست و شرکت هاي مشابه فعاليت مي کنند معتقدند به ازاي ارزي که خارج مي کنند، اجناسي وارد کشور مي کنند.

در فعاليت هاي اقتصادي اگر موازنه کالا باشد و در قالب شبکه بازاريابي باشد، براي اين بازار، کالا تعريف مي شود. اما در گلدکوئيست قطعات طلا، که از خارج داده مي شد. بگذريم از اينکه حجم عظيمي از اين مطالبات هم داده نشده و در قوه قضاييه خيلي ها از اعضاي اين شبکه شکايت داشتند. حتي قبل از اينکه اين طرح تصويب شود خود قوه قضاييه هم وارد عمل شده بود و بر اساس شکايت آن هايي که مطالباتشان را نگرفته بودند پيگير قضيه بود. آن طلاها در قالب جايزه يا حق عضويت يا هرچيز ديگر به اعضا داده مي شد ولي حق عضويتي که اعضا مي دادند و به عنوان ارز از کشور خارج مي شد با آنچيزي که به عنوان جايزه و يا کالا وارد مي شد قابل قياس نبود. ضمن اينکه هيچ فعاليت اقتصادي و تجاري و توليدي هم صورت نمي گرفت و يک اشتغال کاذب ايجاد مي کرد و در واقع جوانان زيادي حق عضويت مي دادند و حجم زيادي از ارز از ايران خارج مي شد و تعداد معدودي هم از اين طلاها فقط به اعضاي فعال داده شد.

در مورد ساختار هرمي و باينري مي شود توضيحي بدهيد؟

ساختار هرمي يعني تا بي نهايت. يعني هرعضو اگر افراد بيشتري را زير گروه خود بکند جايزه بيشتري مي گيرد. بنابراين همين عضوگيري ها به صورت شاخه اي ادامه پيدا مي کند. باينري اما دوتايي است. يعني هر فردي بيايد دو عضو را معرفي کند.

و آن دو نفر هم مي توانند دو نفر ديگر را معرفي کنند؟

بله. آن ها هم مي توانند دو نفر ديگر را معرفي کنند. اين روند ادامه پيدا مي کند و افراد زياد مي شوند و حق عضويت پرداخت مي کنند و جوايزي به بعضي از آن ها تعلق مي گيرد که حجم آن جوايز نسبت به ارزي که خارج مي شود خيلي ناچيز است.

پس ساختار هرمي چه تفاوتي با باينري دارد؟

به صورت هرمي جلو مي رود. آن بالا راس هرم است و وقتي پايين تر مي آيد قاعده اش وسيع تر مي شود و تعداد اعضايش بيشتر مي شود.

خب باينري هم اگر بيشترعضوگيري کند و تعداد اعضايش زيادتر شود مانند ساختار هرمي مي شود.
همان است ديگر. باينري خودش هرمي است ديگر.

يعني باينري هم غيرقانوني است؟

بله. تمام شرکت هاي مشابه گلدکوئيست غيرقانوني هستند.

در آمريکا و کشورهاي اروپايي هم اين شرکت ها فعال هستند. چرا آنجا اين فعاليت ممنوع نيست، آيا بازاريابي در آنجا فرق مي کند؟

در آمريکا و اروپا بازاريابي الکترونيکي وجود دارد، منتهي آنچه که در آنجا مدنظر قرار مي گيرد بازاريابي براي کالا است. يعني يک فعاليت اقتصادي در قالب تجارت الکترونيکي. اصلا با پيشرفت فن آوري ما چاره اي نداريم که براي معرفي کالاهايمان وارد بازاريابي الکترونيکي شويم. نگاه کنيد ما در خود ايران هم بازاريابي سنتي داشتيم. مثلا ويزيتورها مي آمدند و مثلا براي صابوني که توليد مي شد در مغازه ها براي فروش تبليغ مي کردند. اما با پيشرفت فن آوري در دنياي ارتباطات، الان همان صابون را از طريق اينترنت معرفي مي کنند و هرچقدر هم بيشتر بتوانند بفروشند بيشتر جايزه مي گيرند. اين هم ايجاد کننده اشتغال است و هم چرخه اقتصادي را مي چرخاند. اما در شبکه هايي که در ايران فعاليت مي کردند از راه عضوگيري و حق عضويت، درآمد ايجاد مي شد نه فروش کالا. در ضمن حق عضويت هم بيشتر از قيمت واقعي اجناسي مثل طلا بود که به عنوان جايزه مي دادند و چون اين پول ها از کشور خارج مي شد در سيستم اقتصادي خلل ايجاد مي کرد.

چرا خودمان نمي آييم و از اين بازار استفاده نمي کنيم و اجناس ايراني را به فروش نمي رسانيم؟
بازاريابي شبکه اي با استفاده از فن آوري اطلاعات نه تنها ممنوع نشده، که با تصويب مجلس، تقويت هم شده است. براي تجارت الکترونيکي در سال هاي اخير بودجه هاي زيادي در نظر گرفته شده است. يعني معرفي کالاهايي که در واحدهاي صنعتي ما توليد مي شوند، نياز به بازاريابي از طريق شبکه اينترنت دارند و اگر هم همين مکانيسم بازاريابي شبکه اي را ما هم اجرا کنيم و هرچقدر بيشتر، از طريق عضوگيري، براي معرفي و فروش کالاهايمان بازار پيدا کنيمف در واقع نه تنها ممنوع نيست که توصيه هم شده است. اما در گلدکوئيست و شرکت هاي مشابه هيچ کار بازرگاني انجام نمي گيرد.

چطوري مشخص مي شود که کسي در اين مورد مرتکب جرم شده است؟

وقتي يک چيزي ممنوع مي شود ديگر هر نوع فعاليتي در شبکه ممنوع مي شود. طبق قانون جرم و جرايم قوه قضاييه مجازاتش مشخص است.

بعضي از شبکه ها جلساتشان را به صورت مخفيانه در اماکن خصوصي برگزار مي کنند، آيا راهي براي شناسايي اين ها هست؟

وقتي که شبکه ممنوع شده باشد دفاترش بسته مي شود و اگر افرادي فعاليت مخفيانه کنند فعاليتشان جرم محسوب مي شود و راحت قابل شناسايي هستند.

 

منبع : (Rooz Online)

با تشكر از اميدك عزيز