Make your own free website on Tripod.com

658   راهکارهای "بزرگ و خاص" یا "کوچک و ساده" کدام موثر ترند؟

 

پنج شنبه نوزدهم آبان 1384

**************************************************

در بازاريابي شبكه اي ، راهكارهاي "بزرگ و خاص"، مطالب كوچك و مجموعه اي از راهكارهاي "كوچك و ساده"، مطالب بزرگ مي باشند

 "THE BIG THING IS THE LITTLE THING AND THE LITTLE THINGS ARE THE BIG THING"

By Randy Gage

مترجم : ميترا

 همكاران گرامي؛

 مطلب فوق را من تقريباً در تمام شبكه هاي بازاريابي تجربه كرده ام. مردم وارد سيستم مي شوند، هيجان زده مي شوند و سپس با ايده ها و راهكارهاي "بزرگ و خاص" نزد شما مي آيند : "خواهر من با شخصي به مدرسه مي رود كه آن شخص با دختري كه موهاي سگ خدمتكار "تام كروز" را كوتاه مي كند، ازدواج كرده است! اگر ما بتوانيم تام را وارد اين شبكه كنيم، چه انفجاري در مجموعه ايجاد خواهد شد!!" "دوست من در كمپاني Holiday Inn كار مي كند. او مي تواند از شبكه زنجيره اي هتل ها بخواهد كه تمام محصولات شوينده شان را از ما بخرند!!" "من كسي را مي شناسم كه او مدير بانك هاي نيويورك را مي شناسد. اگر آنها از نوشيدني هاي انرژي زاي ما استفاده كنند، در آن صورت تمام افراد مايل خواهند بود كه اين محصولات را امتحان كنند!!" "دوست من در CNN كار مي كند. او مي تواند براي ما تخفيف بگيرد تا ما بتوانيم يك برنامه تبليغاتي براي 2 ميليون نفر تهيه نماييم!!" تمام اين افراد ايده ها و راهكارهاي خوبي در سر دارند. اما اين راهكارهاي "بزرگ و خاص" در واقع مطالب كوچكي هستند كه قدرت همانند سازي (Duplication) را ندارند. فروختن محصولاتتان به يك زنجيره عظيم مستلزم صرف ماه ها وقت بابت مذاكرات، سفارشات خريد متعدد و بوروكراسي اداري مي باشد. در جامعه ورزشي امروز، ورزشكاران مكمل هاي غذايي را بسيار با احتياط مصرف مي كنند كه مبادا اين مكمل ها حاوي ماده ممنوعه اي باشند، پس چرا آنها بايد از نوشيدني هاي انرژي زاي شما استفاده كنند در حالي كه شركت هاي مواد غذايي سنتي، سالانه 10 ميليون دلار به آنها پرداخت مي كنند تا محصولات غذايي آنها را مورد استفاده قرار دهند؟ و يا اين كه واقعاً چه اتفاقي مي افتد اگر كه "درك جتر"(Derek Jeter) ويتامين هاي شما را استفاده كند و از آنها خوشش هم بيايد؟ اين راهكار "بزرگ و خاص" چگونه در مجموعه شما قابل همانند سازي (Duplication) خواهد بود؟ افرادي كه شبكه هاي بزرگ تشكيل مي دهند مي دانند كه ايده آل ها و موفقيت هاي "بزرگ" در واقع مجموعه اي از راهكارهاي " كوچك و ساده" مي باشند. راهكارهاي " كوچك و ساده اي" مانند :

- تجارتتان را هر روز به افراد جديدي معرفي كنيد. 

- جلسات معرفي مستمر داشته باشيد.

-و هر چند وقت يك بار جلسات بزرگتر براي افرادتان برگزار نماييد.

 راز واقعي در اين تجارت، اين است كه شما بتوانيد چند راهكار ساده پيدا كنيد كه تعداد زيادي از مردم بتوانند به راحتي آن راهكارها را همانند سازي (Duplication) نمايند. در اين صورت مي توانيد مطمئن باشيد كه همانند سازي (Duplication) اتفاق مي افتد و مجموعه شما رشد چشمگيري پيدا خواهد كرد. پس بايستي اين راهكارهاي ساده را به طور مداوم به كار ببريد و از يك "سيستم" تبعيت نماييد. اين چيزي است كه همانند سازي (Duplication) مي شود. حال خودتان قضاوت نماييد كدام يك از اين راهكارهاي "بزرگ و خاص" و يا " كوچك و ساده" سريع تر مي تواند همانند سازي (Duplication) شود؟ كدام يك مي تواند رشد چشمگيري در مجموعه شما را باعث شوند؟ و اين مطلب، راهكار "بزرگ" شما مي باشد.

منبع: وبلاگ عسلويه كوئست