Make your own free website on Tripod.com

664   گل واژه های زندگی و چند قطره از دريای ادب

 

پنج شنبه نوزدهم آبان 1384

**************************************************

 

سخت ترين قدم همان قدم اول است. بلژيكي.

 

زيبايي ناپايدار است وفضيلت جاودانه . گوته

 

كسي را كه به شما شنا ياد داده غرق نكن. انگليسي .

 

براي جلب علاقه، بايد اظهار علاقه مندي كرد.ديل كارنگي

 

وظيفه اي را كه از همه به شما نزديك تراست انجام بدهيد.گوته

 

از سنگهايي كه سر راهت هست براي ساختن پلكان استفا ده كنيد.؟

 

هميشه بوي عطر گل به دستي كه ميماند كه گل به شما هديه ميدهد. چيني

 

تاسف آنچه را كه از دست داده اي مخور وخود را ناراحت مساز. علي(ع)

 

بهترين كارها اين است كه در جواني دانش آموزي ودر پيري به كار بري.  بوذرجمهر

با داشتن اراده قوي مالك همه چيز هستيد. گوته

اگر به راه خطا رفتي از بر گشتنش نترس . كنفوسيوس

اگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما ميشد سعي وعمل ديگر معني نداشت. مترلينك

كسي كه عقل را بر احساسش غلبه دهد قوي ترين مردم است . علي (ع)

 

 

چند قطره اي از درياي ادب

 

یک مثال شرقی می گوید:

"مانند خورشید که روز به روز طلوع می کند، روز به روز به دیدار دوستان برویم، نه مثل هلال ماه که ماهی یک بار دیده می شود."

 

روسکن می گوید: کسی که دوستي را از دست داده باشد، می فهمد که چه نعمت بزرگی را از دست داده است.

 

آری! در راهی که انسان دیر به دیر در آن برد در آن خار می روید.

 

دوستی ها را در بستر صمیمیت و مهر بانی وپرهیز از خود خواهی ها وخود محوری ها وخود پسندی ها استمرار بخشیم و این ضرب المثل را به طور مطلق نپذیریم که" دوری و دوستی" .