Make your own free website on Tripod.com

671 18 راهنماي بازاريابي شبكه اي

 

پنج شنبه نوزدهم آبان 1384

**************************************************

 

۱-نود روز (سه ماه) برنامه فعاليت كاري تنظيم نماييد

تلويزيون ، فوتبال و هر فعاليت ديگر را نود روز فراموش نماييد. صبح ها زودتر بيدار شويد و شب ها ديرتر بخوابيد و هر روز با مردم بيشتري صحبت نماييد.

2-اهداف بزرگ داشته باشيد و آنها را بنويسيد

و تاريخ مشخصي براي رسيدن به آن تعيين نماييد. اگر هدف معوق گذاشته اي در زندگي داريد ، اكنون آن را بنويسيد و به انجام آن متعهد شويد.

3-خودتان محصولات كمپاني را استفاده نماييد

اگر شما محصولات غذايي يك كمپاني را تبليغ نماييد ولي محصولات كمپاني ديگري را به عنوان ارزان بودن استفاده نماييد ، خودتان تبليغ محصولتان را از بين برده ايد.

4-متخصص محصولات و كمپاني باشيد كه براي آن كار مي كنيد

همواره خودتان را مرور نماييد و تلاش كنيد در يادگيري حرفه خود بهترين باشيد.

5-اثرات هرگونه رويدادهاي منطقه اي ، ملي و محلي را بر روي مجموعه خود مد نظر داشته باشيد

همواره كليه اطلاعات را در اختيار داشته باشيد.

6-هر گونه تماسي را براي مجموعه خود مد نظر داشته باشيد

...و چشم اندازهاي آنها را در نظر بگيريد. متعهد باشيد كه هر تماس تلفني و هر آشنايي را براي مجموعه خود در نظر بگيريد.

7-هر روز افراد جديدي را براي مجموعه در نظر بگيريد

متعهد باشيد كه هر روز كسي را ملاقات و پرزنت نماييد. قانون " 60 متر " را به خاطر داشته باشيد. هر كس كه در شعاع 60 متري شماست يك كانديدا است. با هر غريبه اي كه در شعاع 60 متري خود مي بينيد صحبت نماييد. اهميت ندهيد كه اگر جواب منفي مي دهند ، شما تلاش خود را نموده ايد. اجازه ندهيد روي سنگ قبر شما بنويسند : " در اين مكان شخصي آرميده است كه درباره كارهايي كه بايد انجام مي داد بسيار فكر كرده است ، ولي هيچ يك را انجام نداد ". بلكه اجازه دهيد بنويسند : " در اين مكان شخصي آرميده است كه هر كاري را مي توانست انجام داد و سراسر زندگي خود را وقف رساندن پيام هاي مثبت به مردم نمود كه بتوانند به آزادي مالي و وفور نعمت در زندگي خود دست يابند ".

8-به طور منظم با بالاسري و زيرمجموعه هاي خود در تماس باشيد

" ناپديد نشويد ". با بالاسري خود در تماس باشيد و با زيرمجموعه هاي خود كار كنيد. قابل رؤيت باشيد. هرگز بالاسري و زيرمجموعه هاي شما نبايد بگويند " اوه ، تعجب مي كنم اگر امروز او را ببينم". آنها بايستي بدانند كه شما مجموعه اي با روابط قوي ساخته ايد و يك رابطه قوي مبتني بر ارتباط دائمي ميان اعضاست.

9-ايفا كننده عالي ترين نقش در مجموعه خود باشيد

تلاش كنيد در مجموعه خود به عنوان بهترين دانش آموز ، بهترين جلب كننده مشتري و خلاصه بهترين در هر عملي كه انجام مي دهيد شناخته شويد. تمام كارهاي شما در مجموعه شما همانندسازي (duplication) خواهد شد. ترجيح مي دهيد مجموعه شما با سرعت حلزون به رشد خود اذامه دهد و يا با سرعت جاگوار ، انتخاب با خود شماست.

10- شخصاٌ هر ماه با افراد جديد تماس برقرار نماييد

مديريت را فراموش كنيد. در اين كار پولي براي مدير نيست. هميشه اهل عمل باشيد نه اهل نظارت  ليدر باشيد. افراد بيشتري را حمايت نماييد. با افراد بيشتري صحبت نماييد و با تمام محدوديت ها ، خود را توسعه دهيد.

11-   هر يك تا دو ماه ليدرهاي خود را توسعه بدهيد

افراد جديد خود را تحت آموزش بگيريد و از آنها ليدر بسازيد. گاهي از آنها بخواهيد ميزبان اجتماعات و يا سخنران مجامع شما باشند. تلاش كنيد كه مسئوليت خودشان را بپذيرند.

12- مصر و مقاوم باشيد

موانع و مشكلات را فراموش نماييد. بر آنها فائق بياييد ، از زير و يا كنار آنها عبور نماييد. اگر لازم شد آنها را منفجر كنيد. اگر بخواهيد و متعهد باشيد كه بر موانع غلبه نماييد، موانع قابل غلبه هستند. اجازه ندهيد هيچ چيزي شما را از راه خود منحرف نمايد. شما بايستي هدفي پيش روي خود داشته باشيد و همواره به آن بنگريد.

 اجازه ندهيد هيچ چيز و هيچ كس مانع رسيدن شما به خواسته تان گردد و براي موفقيت يا شكست خود شرمنده هيچ چيز و هيچ كس نباشيد. مشكلات مديريت مجموعه شما ، حمايت شما ، محصول و يا روش بازاريابي شما فقط به خود شما مربوط مي باشد نه كس ديگر. پس گام برداريد و مسئوليت گام هايتان را بپذيريد. شما فقط در برابر يك نفر مي توانيد شرمنده شويد ، "خودتان" و من مطمئن هستم كه شما هرگز بابت يك چك 20،000 دلاري در ماه شرمنده خودتان نمي شويد.

13-   به اين كار به چشم يك تجارت بنگريد و نه يك سرگرمي

يا با تمام وجود كاركنيد و يا اين كار را رها كنيد. بينابين نمي شود. مديريت غيابي نمي شود. هر روز سركار خود باشيد و طوري رفتار نماييد كه انگار فردا مي خواهيد به يك تعطيلات شش ماهه به اروپا برويد. جالب است كه وقتي مي دانيم فردا مي خواهيم به تعطيلات برويم ، بيشتر كار مي كنيم. مشغول فعاليت هاي بازده و سود ده باشيد. اگر شما تجارتي داشتيد كه يك ميليون دلار براي آن هزينه اوليه نموده بوديد ، هر كار ممكن را انجام مي داديد تا يك ميليون دلار سرمايه گذاري شما در اين كار از بين نرود. با اين تجارت نيز بايد چنين رفتاري داشته باشيد. يك فرصت براي خوشبختي را هزينه نموده ايد و بايستي يك خوشبختي استحصال نماييد و اگر با آن مثل يك سرگرمي برخورد نماييد ، فقط همان فرصت خوشبختي را هزينه نموده ايد.

14-   با افرادي كه شايستگي اين كار را دارند كار كنيد

اگر شما در نهايت جديت به اين كار مي پردازيد ، پس فقط با افرادي قادر به كار كردن مي باشيد كه آنها نيز جدي و متعهد مي باشند. از افراد غرغرو ونالان پرهيز نماييد. همه جور افراد در تيم ما وجود خواهند داشت ولي فقط با افراد جدي و متعهد كار كنيد كه اهدافي مانند شما در ذهن دارند. روش ساده اي براي شناسايي اين افراد وجود دارد : آيا آنها مداوم با شما در تماس مي باشند؟ آيا مشتاق به يادگيري اين تجارت  مي باشند؟ آيا در آموزش تازه واردين مشاركت مي نمايند؟

و يا آنكه بعد از حمايت شما ناپديد مي شوند ؟ و يا مطالب را معوق مي گذارند و مي گويند كه "من هنوز نرسيده ام آنها را بخوانم"؟

15- آنچه را كه برايش بازاريابي مي كنيد بشناسيد.

شما بايستي مفهوم و اهميت محصول و خدماتي كه برايشان بازاريابي مي كنيد را بشناسيد.

16- از موفقيت ها تجليل كنيد.

زماني كه ورودي هاي شما زير مجموعه هاي جديد مي گيرند و يا زماني كه به stage هاي خود مي رسند با آنها تماس بگيريد و به آنها تبريك بگوييد. بگذاريد آنها بدانند كه شما براي چنين كارهاي بزرگي به آنها افتخار مي كنيد. براي تمام كارهاي زيرمجموعه هاي خود اهميت قائل شويد. هرگز و هرگز از موفقيت افراد خود چشم پوشي ننماييد. موفقيت ها را بشناسيد و از انها تجليل نماييد.

17- زماني كه به موفقيتي دست مي يابيد در باد آن نخوابيد.

زماني كه به سطحي از موفقيت مي رسيد بايستي كه سريع آن را هضم نماييد، نه آنكه در باد آن بخوابيد. به مرحله بعدي فكر كنيد. موفقيت خود را جشن بگيريد و دوباره رو به جلو حركت نماييد.

18- به تجارت خود و صنعت ما ايمان داشته باشيد.

مطمئن شويد كه هر روز با تمام وجود خود و با تمام روح خود ايمان داريد كه در راه درستي قرار گرفته ايد و با صنعت درستي كار مي كنيد. هرگز شك نكنيد اگر كار درستي را انجام مي دهيد. نه از آن چشم پوشي نماييد و نه حيرتزده شويد ، فقط ايمان داشته باشيد. تنها زماني كه شما كار درستي را انجام نمي دهيد ، زماني است كه كار نمي كنيد و يا قبل از گرفتن نتيجه از سيستم خارج مي شويد.

بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) صنعتي است با قدمت بيش از 50 سال و هزاران نفر در اين صنعت با كار كردن در خانه خود مولتي ميليونر شده اند. شما  هم امروز بخشي از يك صنعت افسانه اي با فرصت هاي نامحدود مي باشيد. در همين كمپاني نيز افراد بسياري وجود دارند كه امروز به موفقيت هاي بزرگ و درآمدهاي هنگفت رسيده اند. شما در تجارت درستي قرار گرفته ايد و با صنعت درستي كار مي كنيد. حال تمام كاري كه شما بايستي انجام دهيد اين است كه برويد  و  كار كنيد(WORK).

و همواره به ياد داشته باشيد كه اين صنعت network marketing ناميده میشود

 

منبع : وبلاگ عسلويه كوئست