Make your own free website on Tripod.com

674 در خواست يك ليدر

 

شنبه بيست و يكم آبان 1384

**************************************************

 

ديگر بس است.ديگر هرچه از خود و كمپاني تعريف كرديم بس است .تا چند وقت پيش هر دو سه ماه يكبار تيشه اي به اين درخت تنومند مي خورد و پس از چندي التيام پيدا مي كرد ولي حالا ديگر هر دو سه روز يكبار بر اين درخت تيشه مي زنند. واين موجب خشك شدن اين درخت ميشود.ديگر بس است هرچه از اعتبار و قدرت كوئست وكوئستي گفتيم.ديگر زمان عمل كردن است .مگه همه ما نمي گيم كه كوئست نتورك ماركتينگ فعاليت ميكنه،چرا پس از حق خود دفاع نمي كنيد ؟ چرا هيچ كدام از شما از كاتوزيان بخاطر تشويش اذهان عمومي شكايت نمي كنه؟ چرا ثابت نمي كنيد كه كار كوئست نتوركِ؟

تمام اين ابله ها مي گن كوئست هرمي هستش و به خاطر همين يكه تازي مي كنن.تا كي مي خواهيد فقط شعار بديد ؟ تا كي مي خواهيد اگه كار غير قانوني هم كه بشه ما كار مي كنيم؟ شما شايد به كار خود ادامه بديد و افراد ديگري را در اين وادي سر گردان كنيد ولي آيا آن تازه وارد هم مي تواند كار كند.هر روز يك خبر منفي مي رسد و تمام فعاليت ها رو تحت شعاع قرار مي دهد.فكر مي كنيد تا كي مي توان به اينگونه فعاليت كردن ادامه داد.؟ يا بايد براي يك فعاليت قانوني نباشد (مانند سابق) يا اينكه بايد در چهار چوب قانون باشد و الا بين يك نفر كه در كوئست فعاليت مي كند با كسي كه مواد مي فروشد تفاوتي نيست ؛بلكه اين كار بخاطر روشن گري هايش مجرمانه تر است.آيا بايد نشست تا اين چاله سياه كنده شود وهمه در بند آن اسير شويم.

چرا همش مثل پسران ودختران عاشقي كه در روياي خود براي عشق خود نامه مي نويسند؛ فقط ياد گرفتيم در وبلاگ ها نامه عاشقانه براي كوئست و كوئستي بنويسيم.اين نامه بايد به دست معشوقمان برسد والا توهمي بيش نيست. هر روز يك خبر خوب و يك خبر بد ؛همش انتظار. انتظار براي چه؟ حالا ديگر زمان عمل است .چرا همه نشسته ايد ومي گذاريد كه به شما تهمت اخلال گر نظام اقتصادي بدهند. چرا از حق خود دفاع نمي كنيد ؟

پرونده مفاسد اقتصادي در ايران هيچ مجرمي نداره ؛چون آقا زاده ها مي دزدند و آقا زاده ها قضاوت ميكنن.
چرا مي خواهيد راه را باز كنيد كه فردا ؛همين بچه هاي پاك كوئست بشن مجرمان مفاسد اقتصادي؟ يكم فكر كنيد بايد جلو اين ننگ ايستاد.الان دسته جمعي تاوان دادن بهتر از اين است كه نفر به نفر به پاي محاكمه برويم.

آيا كوئست همش سه هزار نفر عضو دارد ؟كه وقتي يك اعتراض نياز به امضا دارد همش سه هزار نفر امضا مي كنند. آنهم در يك مدت طولاني ؛وبا كلي خواهش والتماس؟

نه مطمئن باشيد اگر شما هم مثل من بخاطر كوئست 20 روز زندان مي رفتيد ؛ديگر چنين نمي نشستيد تا به شما تهمت اخلال گر نظام اقتصادي بدهند.

من مرد عمل مي خواهم ؛مرد حرف زدن و حرافي نمي خوام . من با تعادل 35هزار كوئست ؛هرچي مي خواستم از كوئست گرفتم وبه همه اهدافم ,رسيدم ؛ولي به خاطر تعهدم به زير مجموعه هام وارد جنگ جديدي شدم.

به تمام شما ليدر ها واعضاي با تعادل پايين و تازه وارد ها اعلام مي دارم كه براي پيروزي در اين جنگ نياز به يك همت و پشتكار وتحكيم اساسي داريم.

من با چند تن از وكلاي دادگستري مشاوره اي داشتم و همه اظهار كردن كه كمپاني كوئست طبق قوانين نتورك ماركتينگ حاكم بر سازمان تجارت جهاني عمل مي كنه و دليل آن عضويت در ديوان IAC است و شما مي توانيد از كاتوزيان به عنوان كسي كه دست به تشويش اذهان عمومي زده شكايت كنيد.من فقط 1000نفر مرد عمل مي خواهم كه در اين امر مرا ياري كند.

فكر كنيد اگه ما اينكار رو بكنيم چه اتفاقي مي افته ؟ تمام رسانه ها قدرت كوئستي ها رو منعكس مي كنن. آن موقع است كه به ما اجازه مي دهند كه از حق طبيعي خود دفاع كنيم . و ثابت كنيم كه ما حق داريم 500 هزار تومان ,هر جوري كه دوست داريم خرج كنيم.و ديگر اين احمق نتواند بياد ونظرات مزخرف خودش در جلوي دوربين در مورد نتورك ماركتينگ بيان كنه.

بچه ها اين نوشته رو جدي بگيريد . ما همه مي توانيم ،اگه بخواهيم.اگه همه پشت به پشت هم به ايستيم و عمل كنيم. نه اينكه فقط حرف بزنيم.يك نفر حرف خوبي زد .گفت: اگه ما بخواهيم مي توانيم كاري كنيم كه كاتوزيان نباشه.

چرا ما كاري نمي كنيم ؟ به خدا از دست روي دست گذاشتن كاري پيش نمي ره .

هر كسي با هر تعادلي مي تواند در اين شكايت شركت كنه .

ما به كمپاني ايمان كامل داريم . مي دانيم كه فعاليت ما صد در صد نتورك ماركتينگ هستش و هرمي نيست . پس چرا دست روي دست مي گذاريم تا كار آنها به نتيجه برسد و بعد بخواهيم كه درستش كنيم.
مطمئن باشيد كه اگه اين كار را نكنيم كم كم همه شما داراي شاكي خصوصي مي شويد و همه پاتون به دادگاه باز ميشه ولي اينبار ،شما شاكي نيستيد بلكه متهم به اخلال و بر هم زدن نظم عمومي هستيد و آن وقت ديگر براي هر كاري دير است.

به اميد پيروزي انديشه و خرد بر جهل و ناداني