Make your own free website on Tripod.com

707 مردم دشمن چيزی هستند که به آن آگاهی ندارند

 

شنبه بيست و هشتم آبان 1384

**************************************************

درهفته ای که گذشت  بسيار تمايل داشتم مطلبی در مورد مولا علی(ع)در وبلاگ بگذارم .که بدليل مشغله کاری مقدور نشد.در ذيل گوشه ای از انديشه های  تابناک اين اسطوره علم و شمشير که هيچگاه گذر زمان و تاريخ  از تازگی و نفوذ آن بر قلوب بشريت  نميکاهد را آورده ام.

*فرصتها زود از بين ميروند وديگر قابل بازگشت نميباشند*

*دنيا دو روز است .روزی با تو و روزی عليه تو .پس به روزی که با توست مغرور نشو و به روزی که عليه توست نااميد نشو*

*مردم دشمن چيزی هستند که به آن آگاهی ندارند*

*برای آن چيزيکه بدان اميد نداری اميدوارتر از چيزی باش که بدان اميدواری*

*احمق ترين مردم کسانی هستند که در مورد چيزی که نميدانند صحبت ميکنند*

*مرگ را مشاور گير و زندگی کن*

*خردمند به کار خويش تکيه کند و احمق به آرزوی خويش*

 

منبع : وبلاگ كوئست شهسوار

منبع : سايت «راهكار مديريت»