Make your own free website on Tripod.com

710 معرفي iConnect

 

شنبه بيست و هشتم آبان 1384

**************************************************

محصول iConnect مجموعه‌ای از هفت محصول مخابراتی را شامل می‌شود که در ادامه آمده است:

1)کارت تلفن راه ‌دور مجازی iConnect

2)دستگاه سرويس اضافی ارتباطی iConnect

3)دستگاه تلفن اينترنتی iConnect (تلفن با قابليت اتصال به پورت USP)

4)سيستم Callback از طريق SMS

5)سيستم Callback از طريق اينترنت

6)سيستم کنفرانس تلفنی

با خريد مجموعه محصولات iConnect، مزايای زير بدست می‌آيد:

 

·        دسترسی به مکالمات بين‌المللی آسانتر خواهد شد.

·        يک account شخصی برای اجازه ورود از طريق اينترنت به هر شخص داده می‌شود.

·        امکان ذخيره بيش از 99 شماره تلفن را خواهد داشت.

·        هيچگونه هزينه اضافی بغير از آنچه در تعرفه‌ها آمده است وجود ندارد.

·   ميزان مکالمات و هزينه کم شده در هر مکالمه بلافاصله بعد از اتمام مکالمه از طريق account شخصی قابل دسترسی است.

کارتهاي تلفن مجازي

اولين چيزي که از کارتهاي تلفن در ذهن تداعي ميشود يک کارت تجاري است. يک کارت تلفن مجازي يک ليست شماره تلفنهاي دسترسي محلي است که قادر است تماسهاي بين المللي شما را به تماسهايي محلي تبديل کند.

کارتهاي تلفن مجازي يک مزيت براي کساني که مسافرت ميکنند به همراه دارد چرا که استراتژي گران ارتباطات را که براي جابجايي اطلاعات سريع مورد نياز است را رايگان عرضه ميکند.

چگونگي کارکرد:

يک شماره دسترسي محلي معادل يک تماس محلي (بنابر اين رايگان) است. بعد از اينکه شماره تماس دسترسي محلي را از IConnect account خود استخراج کرديد ميتوانيد براحتي همانند کارت تلفنهاي تماس با خارج از کشور معمولي با آن کار کنيد.

توجه: از هر تلفن محلي در کشور ميتوانيد تماس بگيريد.

مراحل تماس:

قدم اول: شماره تلفن دسترسي محلي مورد نظر را شماره گيري کنيد  که براي ايران نيز اين شماره موجود است.

قدم دوم: شماره IConnect account number خود را وارد کنيد.

قدم سوم: شماره اي را که ميخواهيد با آن تماس برقرار کنيد شماره گيري کنيد.

مزايا و خصوصيات:

1)     اگر شما به کشور خاصي مسافرت ميکنيد کارت تلفن مجازي براي شما ليستي از شماره هاي دسترسي محلي مهيا مي کند که ميتوانيد از آنها يک کپي تهيه کرده و آنرا بعنوان کارت مرجع همراه داشته باشيد يا در حافظه موبايل خود ذخيره نماييد.

2)     براي تماس هر نوع تلفني ميتواند استفاده شود.

3)     در تمام کشورهايي که شماره تماس محلي براي آنجا وجود داشته باشد ميتواند بکار رود.

دستورالعمل استفاده:

از طريق اينترنت به IConnect account خود رفته و قسمت “VIRTUAL CARD” را از نوار راهنماي سمت چپ انتخاب کنيد.

براي دسترسي به ليست کشورهاي موجود به همراه شماره هاي دسترسي محلي به قسمت “800 NUMBER” در نوار راهنماي سمت چپ برويد.

يک راه ديگر علاوه بر ليست، براي دسترسي به شماره تماس دسترسي محلي اينست که به قسمت Virtual Card در نوار راهنماي سمت چپ رفته تا بتوانيد بعد از گذراندن چند مرحله شماره تماسهاي دسترسي مورد نظرتان را پيدا کنيد.

سپس براي انتخاب شماره تماس دسترسي محلي بعد از پيدا کردن کشورهاي مورد نظرتان در ليست کليد “Add Extra Access Numbers” را کليک کنيد. ميتوانيد با کمک کليد Ctrl روي صفحه کليدتان تا 7 کشور را انتخاب کنيد.

توجه: منظور کشورهايي که از آنجا ميخواهيد به نقاط ديگر تماس بگيريد.

سپس کارت تلفن مجازي شما با اطلاعات کامل بر روي صفحه نمايش نشان داده ميشود.

بر روي علامت پرينتر در پايين صفحه سمت چپ از کارت خود پرينت بگيريد.

توجه: شماره تماس دسترسي محلي بدون اطلاع قبلي ممکن است تغيير کند.

دستگاه خدمات اضافي IConnect:

دستگاه خدمات اضافي IConnect وسيله است که يک شماره گير اتوماتيک است و به تلفن متصل شده تا مراحل شماره گيري راحتتر و سريعتر انجام شود.

چه چيزي تماس را راحتتر و سريعتر ميکند؟

1) احتياج به حفظ کردن شماره تلفن را از بين ميبرد.

2) هنگامي که شما شروع به شماره گيري براي يک تماس بين المللي (خارج از کشور) ميکنيد اين دستگاه بصورت زير به شما کمک ميکند:

الف) هنگامي که يک شماره بين المللي را شماره گيري کنيد دستگاه آنرا ذخيره کرده و فورا از طريق شماره تماس دسترسي محلي تماس شما را برقرار ميکند.

ب) سپس مراحل وارد کردن شماره هاي Account Number و Trigger Number را که قبلا ذخيره کرده ايد را خود دستگاه مي گذراند.

ج) بنابر اين به سرعت شما مي توانيد تماستان را برقرار کنيد.

چگونگي راه اندازي:

1)     کابل خط تلفن خود را از دستگاه تلفن خارج کنيد.

2)     کابل متصل به دستگاه خدمات اضافي IConnect را بجاي کابل کشيده شده به دستگاه تلفن خود متصل کنيد.

3)     کابل خط تلفن را که از دستگاه تلفن جدا کرديد به دستگاه IConnect متصل کنيد.

4)     مزايا و خصوصيات:

1)     بر روي خطوط تلفن ثابت کار مي کند.

2)     احتياجي به تلفن با قابليت تماس با خارج از کشور نيست.

3)     ميزان هزينه هاي تماسهاي خارجي را تا 80% کاهش ميدهد.

4)     در تمام کشورهايي که براي آنها شماره تماس دسترسي محلي تعريف شده است کاربرد دارد.

5)     تا 6 شماره تماس دسترسي محلي قابل برنامه ريزي است.

6)     با اين روش يک حساب IConnect غير فعال مي تواند حساب خود را حفظ کند.

توجه: هيچ هزينه اضافي در اين روشها وجود ندارد.

دستورالعمل استفاده:

1)     براي ذخيره کردن شماره حساب (IConnect Account Number):

·        از طريق اينترنت و سايت http://www.iconnect-ltd.com/ وارد اتاق کار مجازي خود شويد.

·        از قسمت IConnect Maintenance Menu شماره حساب (Account Number)  خود را يادداشت کنيد.

·        براي ذخيره اين شماره:

1-   گوشی را برداريد.

2-   کليد ستاره را 3 بار فشار دهيد.

3-   صداي 2 بوق کوتاه به گوش خواهد رسيد.

4-   شماره حساب 10 رقمي خود را وارد کرده و در آخرکليد مربع را فشار دهيد.

5-   منتظر يک صداي بوق شويد و گوشي را بگذاريد.

2)براي ذخيره کردن شماره تماس دسترسي محلي (IConnect Local Access):

* از طريق اينترنت و سايت http://www.iconnect-ltd.com/ وارد اتاق کار مجازي خود شويد.

* شماره تماس دسترسي محلي کشورخود را يادداشت کنيد.

* براي ذخيره اين شماره:

1-   گوشی را برداريد.

2-   کليد مربع را 3 بار فشار دهيد.

3-   صداي 2 بوق کوتاه به گوش خواهد رسيد.

4-   شماره تماس دسترسي محلي را وارد کرده و در آخرکليدهاي مربع+ستاره+مربع را بترتيب فشار دهيد.

5-   منتظر يک صداي بوق شويد و گوشي را بگذاريد.

3) شماره گيري:

الف)  روش شماره گيري شما تغييري نخواهد کرد.

ب) شماره گيري بايد به روش زير باشد:

شماره مقصد(4)+کد منطقه(3)+کد کشور(2)+00(1)

(براي مثال 28271889+2+85+00)

ج) بعد از شماره گيري بوسيله يک صداي کوتاه شما از برقراي تماستان توسط IConnect مطلع خواهيد شد.

* همچنين مدت زماني که با توجه به باقيمانده شارژ شما مي توانيد مکالمه کنيد اطلاع داده ميشود.

  4)دستورالعمل برنامه ريزي شماره تماس دسترسي محلي روي دستگاه IConnect:

·        ابتدا دستگاه را به طريق گفته شده در خط تلفن خود قرار دهيد.

o       گوشی را برداريد.

o       کليد مربع را 3 بار فشار دهيد.

o       صداي 2 بوق کوتاه به گوش خواهد رسيد.

o       شماره تماس دسترسي محلي را وارد کنيد

o       کليدهاي مربع+ستاره+مربع را بترتيب فشار دهيد.

o       منتظر يک صداي بوق شويد.

o       گوشي را بگذاريد.

      2)دستورالعمل برنامه ريزي شماره حساب روي دستگاه IConnect:

·        ابتدا دستگاه را به طريق گفته شده در خط تلفن خود قرار دهيد.

o       گوشی را برداريد.

o       کليد ستاره را 3 بار فشار دهيد.

o       صداي 2 بوق کوتاه به گوش خواهد رسيد.

o       شماره تماس دسترسي محلي را وارد کنيد.

o       کليدمربع را فشار دهيد.

o       منتظر يک صداي بوق شويد و گوشي را بگذاريد.

دستگاه تلفن با قابليت اتصال به ورودي USB براي تماسهاي اينترنتيUSB PHONE:

دستگاه تلفن USB Phone يک تلفن با کيفيت بالا با صداي پاسخ خوب در 3 رنگ مختلف مشکي، قرمز و نقره اي عرضه ميشود. اين دستگاه داراي بلندگو براي مکالمه، بدون احتياج به نگه داشتن گوشي مي باشد. اين وسيله به کامپيوترهايي که داراي ورودی USB Port هستند قابل اتصال است و با خطوط اينترنت با حداقل سرعت 28.8 kbps کار ميکند.

مزايا و خصوصيات:

7)     قابليت تماس رايگان از طريق اينترنت با تلفنهاي USB Phone ديگر را دارد.

8)     به تمام کامپيوترهايي که داراي ورودي  USB Port است متصل مي شود.

9)     براي تماس تلفنی به هرجا با تمام مزاياي سيستم International Callback قابل استفاده است.

10) طرز استفاده از آن بسيار ساده است .

11) بدون هيچ انعکاس يا برگشت صداست.

12) بعنوان بلندگو نيز مي توان از آن استفاده کرد.

 

توجه: دستگاه USB Phone داراي يک صفحه شماره گيري است ولي از طريق سايت نيز مي توانيد از شماره گير مجازي در صورت تمايل براي شماره گيري استفاده کرد.

 

 

سيستم Callback  از طريق SMS:

اين يک سيستم پيغام کوتاه است که بدون تماس با سيستم IConnect ميتوان تماس با خارج از کشور را برقرار کرد.

چگونگي کارکرد:

1)     يک SMS خالي به شماره Trigger Number خود بزنيد سپس با شما تماس گرفته خواهد شد.

2)همچنين شما ميتوانيد هنگام فرستادن پيغام کوتاه شماره تلفن کامل مقصد را بعنوان متن، SMS کنيد تا مستقيما تماس شما با مقصد برقرار شود.

3)ميتوان شماره تلفنهايي را که زياد استفاده ميشود در حافظه موبايل ذخيره کرد.

 سيستم Callback  از طريق اينترنت:

با وارد شدن کامپيوتر به دنيا،اينترنت قسمت عمده انتقال اطلاعات را بعهده گرفته است. ديگر جهان يک مکان کوچک است و IConnect هم يک نياز دهکده جهانی است.

سيستم Callback از طريق اينترنت يک محصول مجازي است که اجازه برقراري تماس تلفني را در هر جا که دسترسي به اينترنت باشد را مهيا ميکند. اين محصول تمام خصوصيات سيستم International Callback را دارد بجز اينکه شماره برگشت از طريق اينترنت تنظيم ميشود.

 تمام کاری که بايد انجام شود ورود به IConnect Account از طريق سايت www.iconnect-ltd.com و راه اندازي Web Callback از آنجا می باشد.

دستورالعمل استفاده:

براي راه اندازي Web Callback، از طريق سايت به اتاق کار مجازي و حساب IConnect خود وارد شويد  و از نوار راهنماي سمت چپ کلمه Use Callback را انتخاب کنيد.

سپس شماره تلفن مقصد را در قسمت Destination number to dial وارد کنيد و شماره شما راه اندازي شده و بعد از آن شماره برگشت که قبلا تنظيم شده زنگ خواهد خورد.

سيستم Intertional Callback يک محصول مجازی است که به دارنده اجازه برقراری تماسهای بين‌المللی ارزان،  با تلفنهايی که دارای قابليت IDD  (International Direct Dial) يعنی امکان تماس مستقيم بين‌المللی را داشته باشند، را می‌دهد.

طرز کار:

1)  ابتدا از طريق اينترنت و سايت iConnect يک شماره تلفن واحد (Trigger Number) در آمريکا به دارنده، اختصاص داده می‌شود.

برای مثال شما آقای احمد رحيم‌زاده دارنده حساب iConnect به شماره 7858985652 :

Account Number: 7858985652

Trigger Number: 1661-245-1400

Ahmad Rahimzadeh

2)   دارنده با Trigger Number که يک شماره تماس آمريکاست تماس برقرار می‌کند سپس منتظر می‌شود که تماس برقرار شده و بعد از يک بوق تلفن را قطع می‌کند.

3)  سپس iConnect به حافظه برنامه‌ريزی شده از دارنده حساب که در آن شماره‌ای که بايد به آن تماس برگشت داده شود (Callback Number) ذخيره شده است، مراجعه مي‌کند.

·        شماره تلفن برگشت هر کدام از موارد زير می‌تواند باشد:

·  شماره موبايل

·  شماره تلفن ثابت با امکان تماس با خارج از کشور

·  هر تلفن، هر جايی که باشد.

·        همچنين می‌توان از طريق اينترنت و سايت نيز، شماره تلفن برگشت را تنظيم کرد.

4)  iConnect با شماره برگشت مورد نظر تماس گرفته و بعد از اينکه دارنده گوشی را برمی‌دارد صدای از پيش ضبط شده‌ای را می‌شنود.

5)     شماره مورد نظری را که می‌خواهيد با آن تماس برقرار کنيد به صورت زير وارد می کنيد:

شماره تلفن مورد نظر(3)+کد منطقه (شهر)(2)+کد کشور(1)

6)     اگر می خواهيد شماره تلفن ديگری را بگيريد کليد مربع را دوبار فشار دهيد.

ويژگی‌ها و مزايا:

ويژگی‌های سيستم International Callback :

1)     تماس بدون محدوديت در اکثر کشورها (در کشورهايی که امکان برقراری ارتباط تلفنی با آمريکا را دارند)

2)     هيچگونه هزينه اضافی به همراه ندارد.

3)     هزينه يک مکالمه مستقيم بين‌المللی را نخواهد داشت.

4)     هزينه فقط از طريق حساب iConnect برداشته می‌شود.

مزايای سيستم International Callback :

1)     برای ارتباطات تلفنی بسيار ارزان است زيرا در هر جايی که باشيد با شما تماس گرفته خواهد شد.

2)  شماره‌گيری سريع (Speed Dails) – تمام شماره تلفنهاي تماس گرفته شده می تواند در سيستم iConnect ذخيره شود و در دفعات بعد تنها با فشار دادن کد از پيش تنظيم شده و سپس کليد مربع تماس برقرار می‌شود.

توجه: سيستم شماره‌گيری سريع در سيستم iConnect با آنچه که در موبايل يا خطوط تلفن معمولی است متفاوت است.

3)     کنفرانس تلفنی: شما امکان برقراری کنفرانس تلفنی بين 23 نفر بصورت همزمان را داريد.

4)  تماس در هر نقطه از دنيا: در هر جای دنيا که باشيد با در اختيار داشتن يک تلفن که بتوان با آن با آمريکا تماس برقرار کرد يا خط اينترنت می‌توانيد مکالمه بين‌المللی داشته باشيد.

5)  عدد منحصر بفرد Trigger Number که به شما اختصاص داده شده است در هر زمان بدون هيچگونه هزينه‌ای قابل تغيير است.

6)  صورتحساب: جزئيات مکالمه ذخيره شده و از طريق اينترنت روز ،زمان و ميزان مکالمه در اختيار شما قرار می‌گيرد.

فهرست امکانات سيستم International Callback در ادامه آمده است:

فشار دادن کليد ستاره و مربع: دسترسی به فهرست

فشار دادن کليد مربع (دو بار): اطلاع از ميزان شارژ باقيمانده

فشار دادن کليد ستاره و صفر: قطع تماس و برقراری تماس با شماره جديد

فشار دادن کليد ستاره (دوبار): قطع تماس

فشار دادن کليد ستاره (سه بار): برای اطمينان از قطع تماس

خلاصه دستورات استفاده از اين امکان:

برای بوجود آوردن يک تماس با استفاده از سرويس Callback از طريق موبايل يا تلفن معمولی:

1)     شماره تلفن Trigger خود را شماره‌گيری کنيد.

2)     بعد از برقراری اجازه دهيد يک زنگ زده شود و تلفن را قطع کنيد.

3)     چند ثانيه بعد با شما تماس گرفته می‌شود.

4)  شماره مورد نظر خود را بصورت کامل وارد کنيد و بعد کليد مربع را فشار دهيد (کليد SEND را فشار ندهيد).

5)     اگر می خواهيد شماره ديگری بگيريد دو بار کليد مربع را فشار دهيد.

6)     برای دسترس به امکانات زير کليد ستاره و بعد مربع را فشار دهيد:

شماره‌گير سريع: با فشار دادن کليد 1 شماره تلفن در سيستم شماره‌گير سريع ذخيره می‌شود.

کنفرانس تلفنی: با فشار دادن کليد 2 امکان برقراری کنفرانس تلفنی برقرار می‌شود.

شماره برگشت (Callback): با فشار دادن کليد 3، می‌توان عدد برگشت را تغيير داد.

شماره‌گيری مجدد: با فشار دادن کليد 4 آخرين شماره گرفته شده توسط دستگاه مجدداً شماره‌گيری خواهد‌شد.

با فشار دادن کليد 5 ميزان باقيمانده شارژ مشخص می‌شود.

 سيستم کنفرانس تلفني:

هر تاجري ميداند که کنفرانسهاي تلفني در تجارت چقدر با اهميت هستند. اين سيستم امکان مکالمه همزمان چندين نفر را برقرار مي کند.

مزايا و خصوصيات:

1)     امکان برقراي کنفرانس تلفني همزمان بين 23 نفر را برقرار ميکند.

2)     تنظيم شماره تلفن افراد از طريق اينترنت انجام ميشود و لازم نيست افرادي پشت تلفن منتظر بمانند تا تماس بقيه برقرار شود.

3)     تماسها ارزان هستند.

4)     اين امکان را داريد که از هر جا تماس برقرار کنيد.

 

با تشکرازوبلاگ Qi-Iran

 

منبع : سايت «راهكار مديريت»