Make your own free website on Tripod.com

711 متحول شدن، رمز خوشبختي

 

شنبه بيست و هشتم آبان 1384

**************************************************

همه ما محتاج يك انقلاب دروني هستيم. همه آرزو داريم كه زندگي پرشور و نشاطي داشته باشيم و در تمناي سلامتي و انرژي بيشتريم. همه تمايل داريم كه كار خود را با علاقه و رضايت انجام دهيم و همه ميخواهيم ثروتمند شويم اما چند درصد ما براي تغيير يافتن قدمي برداشته ايم؟ چند درصد ما از آنچه مي بينيم مي شنويم و مي آموزيم بهره مي گيريم و همواره در پي كسب موفقيت هستيم. اكثر ما در روزمرگي هاي زندگي خود گم شده ايم شايد به اين دليل كه راه تغيير يافتن را نمي شناسيم. در واقع آنچه در زندگي مي خواهيم تنها پاسخ به يك نياز است. نياز به ايجاد تغيير و دگرگوني در آنچه اكنو در زندگي و احساسمان مي گذرد. ما هر كاري را در جهت رسيدن به احساس لذت و خوشي انجام مي دهيم. پس ما بايد تغيير كنيم چرا كه عادات، رفتارها و انديشه ها و احساس هايي در ما وجود دارد كه ممكن است مانع پيشرفت ما شود.

مراحل تغيير يافتن

براي اينكه تغيير كنيم بايد دنيا را به همين صورتي كه هست بذيريم. اگر براي شاد زيستن دنبال يك راه سده هسنيد، قوانين كمتري براي خود وضع كنيد و بي جهت زندگي را با بايد ها و نبايدهاي خود ساخته پيچيده نكنيد.

بنابراين ماموريت شما در زندگي تغيير جهت دادن نيست، بلكه شما مامور تغيير خويشتن هستيد و تمامي راه حل ها در درون شماست. آنچه در دنياي دروني خود احساس مي كنيد در جهان بيرون به چشم مي بينيد و دقيقا به همين علت است كه هيچ كس نمي تواند با دستكاري جهان بيروني به زندگي خود سامان ببخشد. بزرگي مي گويد: (نوع نگاه و نگرش انسان باعث تغيير شكل شرايط بيروني مي گردد.) وقتي شما حركت مي كنيد. جهان به حركت مي افتد و به هر اندازه اي كه تغيير كنيد ديگر بازي سازان زندگي شما نيز به همان اندازه تغيير خواهند كرد بنابراين توجه داشته باشيد كه در زمينه روابط اجتماعي بيهوده نكوشيد كه ديگران را تغيير دهيد.

وقتي كه تصميم به پذيرفتن بي قيد و شرط ديگران مي گيريم ((احساس خوب آرامش و اسوده زيستن)) با اين روش ما همچون گذشته بر اساس معيارهاي خاص خود به انتخاب دوستان و همراهان گذشته براساس معيارهاي خاص خود به انتخاب دوستان و همراهانمان مي پردازيم اما در عين حال به آناني كه انتخابشان نكرده ايم بچسب نادرستي و بدي نمي زنيم.

اگر در پيرامون خود به دنبال زيباييها بگرديم زيبايي هاي بيشتري را در درون خود كشف خواهيم كرد زيرا ما در آينه وجود ديگران خود را مي بينيم.

براي تغيير يافتن ابتدا بايد باور كنيد كه ين تغيير ضروري است آن گاه تغيير را در ذهن خود به خوشبختي ربط دهيد و ذهن خود را نسبت به اين تغيير شرطي كنيد به عبارت ديگر خود را در شرايط ايده آل تصور كنيد و خوشي حاصل از آن را احساس نماييد. اگر مي خواهيد به آرزوهاي خود برسيد بايد بتوانيد رفتار خود را تحت كنترل داشته باشيد. براي برخي مردم صحبت كردن در جمع موجب احساس ناراحتي و اضطراب است چنين احساسي مسلما بر رفتار آنها تاثير مي گذارد در نتيجه هنگام صحبت كردن به لكنت مي فتند نمي توانند راحت بنشينند و چهره شان سرخ مي شود. چنين افرادي همواره از شركت در مجالس ومكانهاي عمومي سرباز مي زنند اما اگر همين افراد بتوانند در همان لحظه احساس خود را تغيير دهند قادر خواهند بود تمام توان خود را به كار گيرند و از بهترين وضعيت جسمي و فكري برخوردار شوند. به ياد داشته باشيد كه هر چه در زندگي به دست آوريد و يا از دست مي دهيد مانند دوست، خانواده، هسمر خوب، پول، موفقيت و بالاخره لذت و خوشي به دليل مشكل احساس شماست. اولين روش براي تغيير دادن احساسمان، روش استفاده از جسم، يعني تغيير حالتهاي بدن، چهره، نحوه تنفس و حركت و راه دوم كنترل تمركز فكري است.

ياد بگيريد كه انديشه هاي خود را كنترل كنيد زيرا اولا شما نمي توانيد بر محيط پيرامون خود اوضاع جوي و يا عقايدي كه ديگران درباره شما دارند كنترلي داشته باشيد. ثانيه آنچه مايه شادي و خوشبختي انسان مي شود قدرت و عوامل دروني است. پس روي انديشه هاي خود كار كنيد تا كيفيت زندگي تان را بهبود بخشيد. آن گاه همين انديشه هاي نو احساسات شما را متحول مي كند.

توانايي درك افكار و تعيين اهداف و نتايج دلخواه شروع تمام خوشبختي ها و موفقيت هاست. براي تغيير كردن بايد انعطاف پذير باشيد انعطاف پذيري نشانه يك ذهن برتر است. هدف خود را مشخص كنيد و براي رسيدن به آن هدف تلاش كنيد و در صورت شكست هرگز مايوس نشويد شيوه خود را بررسي كنيد و اگر زمان لازم ديديد آن را تغيير دهيد. اگر بتوانيد آمادگي زير سوال بردن فرض هايتان و آزمايش آنها در مقابل واقعيت و نيز توانايي قبول احتمال اشتباه را در خودتان ايجاد كنيد آن وقت داراي طرز فكري خواهيد شد كه نهايتا شما را به سوي موفقيت هاي بزرگ هدايت مي كند. در واقع انعطاف پذيري يعني انطباق با تغييرات الگوها كه با گذشت زمان تغيير مي كنند. بنابراين شما هم بايد تغيير كنيد.

از خود بيش از آنچه ديگران از شما انتظار دارند متوقع باشيد. فقط بايد تصميم بگيريد و نترسيد تنها راه براي برطرف ساختن ترس، روبرو شدن با آن است. اگر ترس خود را بزرگ لوه ندهيد به زودي دگرگوني را در خود حس خواهيد كرد.

براي تغيير كردن مسئوليت پذير باشيد. زندگي تان را به دقت بررسي كنيد و مواردي كه پسندتان نيست و همواره باعث ايجاد تنش، خشم، نااميدي زياد در شما مي شوند شناسايي كنيد و مسئوليت كامل آن را بر عهده بگيريد زيرا وجود آنها به علت نقصي در نحوه تفكر شماست. عزمتان را جزم كنيد و در مورد هر يك از اين موقعيتها مانند زمينه هاي شغلي روابط شخصي و يا سرمايه گذاري زماني، مالي يا عاطفي قاطعانه تصميم بگيريد و آنها را از زندگي تان حذف كنيد، سامان دادن به زندگي، وظيفه دروني هر انسان است بنابراين تلاش كنيد زيرا زندگي انسان هاي بزرگ به ما نشان مي دهد كه آنها بزرگي خود را از طريق تلاشهاي مستمر و خستگي ناپذيرشان به دست آورده اند.

عقايد و باورهاي خود را تغيير دهيد براي تغيير دادن ديدگاهها، تنها چيزي كه لازمست، شهامت انديشيدن به راههاي تازه است.

سه نكته مهم

1-به ياد داشته باشيد كه در معادله زندگي گذشته با اينده برابر نيست.

همواره در هر موقعيتي مي توان به نتيجه رسيد اصلا مهم نيست كه در زندگي چه برسرتان آمده و يا حل مشكل شما چقدر دور از ذهن مي رسد اگر باور كنيد كه هر مشكلي راه حلي دارد حتما راه حل آن را خواهيد يافت.

2-ما براي تنبيه شدن به دنيا نيامده ايم. براي درس گرفتن آمده ايم. هر رويدادي در زندگي ما توان بالقوه آن را دارد كه ما را متحول كند و از ميان همه رويدادها سختي ها و مصيبتها بيشترين توان را براي تغيير فكر ما داراهستند. طوري رفتار كنيد كه گويي در وراي هر حادثه اي هدف و مقصودي نهفته است.

3-اگر در جستجوي خوشبختي و معناي زندگي هستيد تمام توجه خود را به لحظه اكنون معطوف كنيد و به ياد داشته باشيد كه بهترين جا براي آغاز يك زندگي جديد همين جايي است كه اكنون هستيد. فقط كافي است كه افكار مثبت و نگاه شاد به زندگي داشته باشيد. در اين صورت جهان هستي در قبال اين نگرش پاداشهايي فراتر از انتظار به ما مي دهد.

ما هر كاري را در جهت رسيدن به احساس لذت و خوشي انجام مي دهيم. پس ما بايد تغيير كنيم چرا كه عادات، رفتارها و انديشه ها و احساس هايي در ما وجود دارد كه ممكن است مانع پيشرفت ما شود.

خلاقيت و خودآفريني

سه عامل موجب شكوفايي خلاقيت انسان مي شود. نخست اهداف و آرزوهاي بزرگ دوم مسايل و بحرانهاي عمده و بنياني و سوم پرسشهاي متمركز هر يك از اين عوامل مي تواند تيرگي را از صفحه ذهن زدوده و چشمه فياض خلاقيت را در وجودتان به جوشش درآورد.

اگر به شدت خواستار چيزي باشيد و هدف شما روشن تر و ملموس تر باشد نقطه نظرهاي خلاقه بيشتري براي تحقق آن به ذهنتان خطور مي كند و شما را از موفقيت كنوني به جايگاه بلند و روشن مي رساند. خلاقيت از تراوشات ذهن شماست به خود بياييد و براي غلبه بر مسايل و تنگاناهايي كه هر روز با آن روبرو هستيد ژرفترين و اساسي ترين نگرش هايي را كه نسبت به زندگي داريد بشناسيد و تغيير دهيد.

موانع و مشكلات شما ممكن است از اين دست باشند نياز به اطلاعات خاص عدم كنترل وقت و نياز به همكاري با ديگران بنابراين به توانايي هاي باطني خود ايمان داشته باشيد تا بتوانيد موانع را از جا بر كنيد و بر اهدافتان چنگ بيندازيد و فراموش نكنيد كه دستيابي به اهداف همواره در فضاي ذهني روشن و متمركز و با ايستادگي و پشتكار ميسر مي شود.

خلاقيت فقط به ذهن ارام نشو و نما مي كند از اين رو با ذهني روشن و فارغ از هر گونه آشفتگي و تلاطم و تحقيق و مطالعه كارآموزي و شركت در سمينار را با كار و تلاش خود تركيب و تلفيق كنيد.

خطاهاي خود را كانون توجه قرار دهيد و از لغزشها و كاستي هاي خويش درس بگيريد با مرور و بررسي اشتباهات و تصحيح مسير يك دوره كارآموزي تكنيكهاي موفقيت براي خود ترتيب دهيد همواره به گونه اي با مسايل و تنگناها برخورد كنيد كه گويي انواع مسائل براي تيز كردن ابزارهاي روحي شما به سويتان روانند.

براي افزايش سطح درآمد خويش همواره درصدد يافتن شيوه هاي نو و بديع براي تامين نيازهاي مردم باشيد در عرصه رقابت كارها و اقدامات همكاران موفق خود را زير نظر داشته باشيد و از الگوهايي كه در پيشرفت و توسعه فعاليت آنان نقش دارد تقليد كنيد حتي در صورت امكان پس از رفع نقاط ضعف كارهاي آنان كالا و خدمات ارزنده تري را ارائه كنيد.

 منبع : http://www.gqsupport.net

 منبع : سايت «راهكار مديريت»