Make your own free website on Tripod.com

717– سایه تجارت گلدکوئست در قتل یک دختر دانشجو

 

سه شنبه يكم آذر 1384

**************************************************

گروه حوادث: پليس جنايى تهران ردپايى از يك آشنا را در قتل دختر دانشجويى تعقيب مى كند كه در مسير خانه به دانشگاه سوار خودرو زانتياى وى شده است.

سرنخ  هايى كه در تجسس از خودرو زانتياى قربانى به دست آمده است نشان مى دهد آشناى جنايتكار وقتى دختر دانشجو پشت فرمان بوده او را هدف قرار داده و بلافاصله پيكر بى جان وى را به بيرون پرتاب كرده است.

بنا به اين گزارش، دختر ۲۲ ساله اى به نام «ميترا » روز ۱۴ آبان ماه سال جارى خانه اش در نياوران را ترك كردتا سوار بر خودرو زانتياى خود به دانشگاه آزاد واحد مركز برود اما هيچ گاه به سر كلاس كامپيوتر نرسيد و ناپديد شد.

وقتى با طرح شكايتى از سوى پدر و مادر اين دختر دانشجو، پليس براى رديابى «ميترا» وارد عمل شد مشخصات وى به همه استان هاى كشور مخابره شد و از پليس سراسرى خواسته شد با ديدن خودرو زانتيا، آن را به همراه سرنشينانش توقيف كنند.

چهار روز بعد، مأموران گشت پليس در خيابان جامى تهران، خودرو زانتياى رها شده «ميترا» را پيدا كردند كه بررسى كابين آن نشان مى داد جنايتى شوم رخ داده است.وقتى پليس با آثار رد خون روى صندلى راننده و قطراتى روى صندلى سمت چپ آن روبرو شد به بازرسى دقيق زانتيا پرداخت و پوكه گلوله اسلحه كمرى را زير يكى از صندلى ها پيدا كرد.

همزمان با اين سرنخ كه نشان مى داد دختر دانشجو به قتل رسيده است پليس قزوين در نمابرى به آگاهى تهران اعلام كرد كه شامگاه روز ۱۴ آبانماه سال جارى _ روز ناپديد شدن «ميترا» - پيكر بى جان دخترى كه با اصابت گلوله اى به سر از پاى درآمده، رها شده در قزوين پيدا شده است.وقتى تصاوير جسد اين دختر ناشناس با «ميترا» مقايسه شد، يك معماى پيچيده قتل پيش روى تيم تحقيق قرار گرفت و آنان با چند شاخه تحقيقاتى روبرو شدند.

كارآگاهان در بررسى هاى خود شنيده اند كه «ميترا» يكى از سرشاخه هاى تجارت اينترنتى گلدكوئيست بود كه از مدت ها پيش با دو تن از سرشاخه هاى آن اختلاف شديدى داشت و خودروى زانتياى خود را نيز با درآمدى كه از گلدكوئيست داشت خريده است.در شاخه ديگرى، ردپايى از يك پسر آشنا پيش روى تيم تحقيق قرار گرفت اما هنوز هيچ انگيزه اى قوى براى اينكه دو فرضيه بتواند در قتل «ميترا» نقش داشته باشد به دست نيامده است.

در سوى ديگر بررسى ها، كارآگاهان با توجه به بازرسى كابين خودروى دختر دانشجو به خاطر اينكه خون زيادى داخل آن به دست نيامده است بر اين باورند كه «ميترا» در مسير خانه اش به دانشگاه سراغ آشنايى رفته است غافل از اينكه او مسلح است و نيت شومى دارد وى را سوار خودروى زانتيا كرده است سپس با تهديد يا اغفال اين آشنا به جاى دانشگاه راهى بزرگراه تهران- قزوين شده و تا محل افتادن جسد خودش پشت فرمان بوده است.

اين سرنخ نشان مى دهد كه اين دختر دانشجو در قزوين هدف گلوله قرار گرفته است و تا رسيدن به اين شهرستان زنده بود و قاتل آشنا با انداختن جسد به بيرون از خودرو، پشت فرمان نشسته و به تهران بازگشته است.

بنابه گزارش خبرنگار جنايى ما، با توجه به عدم وجود علائمى از سرقت يا زورگيرى در اين جنايت، انگيزه عامل جنايت انتقام يا كينه جويى شناخته شده است و پليس با اين ردپا، آشناى جنايتكار را تحت تعقيب قرار داده است

شما قضاوت كنيد !

چه ربطی به گلدکوئست داره؟

منبع : روزنامه ایران شنبه ۲۸/۸/۸۴

و با تشكر از QI-Esfahan-rehnan

 

 منبع : سايت «راهكار مديريت»